Customer Service Information - Laotian

ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ລູ​ກ​ຄ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ເພື່ອ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ທ່ານ. ກະ​ລຸ​ນາ​ກວດ​ເບິ່ງ​ສິ່ງ​ດັ່ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຄືນ ກ່ອນ​ຕິດ​ຕໍ່​ຝ່າຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ລູກ​ຄ້າ:

 ໂທລະສັບ:  ກົດ 1-866-239-0843 ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໃຫ້ເລືອກຕົວເລືອກເມນູ.  ເມື່ອທ່ານເຮັດການເລືອກຂອງທ່ານແລ້ວ, ສາຍຂອງທ່ານຈະຖືກພັກໄວ້ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງເພງ. ສາຍຂອງທ່ານຈະຖືກພັກໄວ້ໃນຄິວໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວແທນຕາມລຳດັບທີ່ໄດ້ຮັບ.  ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອພົນລະເມືອງຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ.  ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖືບາງລາຍກຳລັງປະເຊີນກັບພາວະຂັດຂ້ອງ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມ “ວົງຈອນທັງໝົດບໍ່ຫວ່າງໃນຂະນະນີ້”.  ສິ່ງນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສູນຮັບແຈ້ງຂອງຕົວແທນຂອງພວກເຮົາ.  ກະລຸນາລອງໂທໃໝ່ພາຍຫຼັງ ຫຼື ໃຊ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບລາຍອື່ນ.

ອີ​ເມວ:  uiclaimshelp@iwd.iowa.gov  ຂໍ້​ມູນ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ລວມ​ເຂົ້າ​ເພື່ອ​ຮັບ​ເອົາ​ຄຳ​ຕອບ​ທີ່​ທັນ​ເວ​ລາ:

  • ຊື່ເຕັມ​ຂອງ​ທ່ານ, ລວມ​ທັງ​ຊື່​ກາງ​ຂອງ​ທ່ານ
  • 4 ຕົ​ວ​ເລກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ໝາຍ​ເລກ​ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ທ່ານ
  • ວັນ​ເດືອນ​ປີ​ເກີດ​ຂອງ​ທ່ານ
  • ທີ່​ຢູ່​ໄປ​ສະ​ນີ​ແບບ​ເຕັມ
  • ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຮົາສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໄປຫາຜູ້ອ້າງສິດ ຫຼື ນາຍຈ້າງເທົ່ານັ້ນ.  ຖ້າທ່ານຈະສົ່ງອີເມວຫາຕົວແທນຂອງພວກເຮົາໃນນາມຂອງບາງຄົນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດໜຶ່ງແກ່ທ່ານໄດ້. 
  • ຖ້າທ່ານໄດ້ສົ່ງອີເມວໄປແລ້ວ ແລະ ກຳລັງລໍການຕອບກັບ, ກະລຸນາຢ່າສົ່ງຄຳຂໍທີ່ຊ້ຳກັນ.  

ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ:  ສູນ IowaWORKS ກຳ​ລັງ​ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ແນະ​ນຳ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຂອງ​ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ​ສຳ​ລັບ​ເລື່ອງ​ໄລ​ຍະ​ຫ່າງ​ທາງ​ສັງ​ຄົມ.  ສຳ​ນັກ​ງານ​ຈະ​ເປີດ​ໃຫ້​ສະ​ເພາະ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ການ​ນັດ​ໝາຍ ຫຼື ຍອມ​ຮັບການ​ຢືນ​ຢັນ​ຕົວ​ຕົນເທົ່າ​ນັ້ນ.  ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ທ່ານ​ສົ່ງ​ເອ​ກະ​ສານ​ການຢືນ​ຢັນ​ຕົວ​ຕົນ ທີ່​ນີ້. 

COVID-19 (ໄວຣັສໂຄໂຣນາ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານສຳລັບລູກຈ້າງ (FAQs for Workers)

COVID-19 (ໄວຣັສໂຄໂຣນາ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດປະກັນການຫວ່າງງານສຳລັບນາຍຈ້າງ (FAQs for Employers)

Individual